Drottning Lovisa Ulrikas död 1782 av Gustav Ljungberger - Mycket sällsynt

7 500 kr

Drottning Lovisa Ulrikas död på Svartsjö slott den 16 juli och begravning i Riddarholmskyrkan den 31 samma månad 1782
Adolf Fredriks änkedrottning tillbragde år 1782, som vanligt, sommaren på Svartsjö, där hon den 26 maj insjuknade i bröstplågor och feber. Sjudomen fortled utan avbrott till den 16 juli då hon avled. Liket fördes den 25 juli sjövägen till Stockholm, där det utställdes på "lit de parade" i riddarsalen i kungliga slottet. Likpredikan hölls av drottningens f. d. överhovpredikant, biskopen i Göteborg Johan Wingård och jordfästningen förrättades av ärkebiskop Carl Fredrik Mennander. Denna medalj är präglad i guld, silver och tenn samtliga är mycket sällsynta. Det här utbjudna bronserade tennexemplaret visar tecken på ömsint omvårdnad och kärleksfull hantering och har säkerligen medföljt ägaren för att stolt uppvisas som ett memento över den älskade drottningen. Medaljen är charmigt sliten och har någon gång under seklerna erhållit en "kärlekstörn" i form av en repa på frånsidan, i övrigt ett tilltalande exemplar. I den internationella databasen, Coin Archives Pro, som lagrar auktionsresultaten från de flesta större auktionsföretag sedan ca år 2000, i ögonblicket 6974 auktionsförsäljningar, finns inte en enda noterad försäljning av denna medalj och såldes förefaller den vara extremt sällsynt. Bronserat tenn, 98.17g, 54mm, Hildebrand 9.


Åtsida 
Drottningens högervända bröstbild iklädd slöja och i omskriften: "LUDOVICA ULRICA D. G. REGINA SVECIAE". Under bilden gravören Gustaf Ljungbergers initialer: "G. L."


Frånsida
En örn uppflygande över ma ken mot den strålande solen. Bak om klippor ses Rid darholms kyrkans torn och andra byggnader. Överst texten: " ATTIGIT. " och i avskärningen: "D. XVI. IULII MDCCLXXXII."