Drottning Lovisa Ulrikas kröning i Stockholm den 26 november 1751 av Daniel Fehrman - Mycket sällsynt RR - Ett underbart exemplar

45 000 kr

Drottning Lovisa Ulrikas kröning i Stockholm den 26 november 1751 av Daniel Fehrman
Ett underbart exemplar. Åtsidan med blå-guldskimrande patina. Frånsidan präglad med skadad stamp, vilket manifesterar sig som små klumpar på kanten. Silver, 55.75g, 52mm, kvalitet 01/0. Kungliga medaljer: 4b, Hildebrand 4, Mucket sällsynt, speciellt i denna kvalitet. RR. Ex. samling Fehrman.


 Åtsida
Drottningens högervända bröstbild i kröningsdräkt, gravörens initialer på manteln: "D•F•". I omskriften: "LUDOVICA ULRICA D•G•REGINA SVECIAE•"


Frånsida
Drottningen sitter på tronen, bärande riksregalierna. Ett lejon ligger vid tronens fot. I omskriften: "MERITI REDDUNTUR HONORES" och i avskärningen årtal och datum: "CORONA IMPOSITA / 26•NOV•1751•"