Drottning Lovisa Ulrikas kröning i Stockholm den 26 november 1751 av Daniel Fehrman - RRR

27 500 kr

Drottning Lovisa Ulrikas kröning i Stockholm den 26 november 1751 av Daniel Fehrman - RRR
Ett underbart ocirkulerat exemplar, endast med lätta märken av hantering och obetydligt kabinettsslitage på de högsta punkterna. Tenn, 52.99g, 52mm, kvalitet 01-01/0. Kungliga medaljer: 4c, Hildebrand 4, Extremt sällsynt, RRR. Ex. samling Fehrman. Utöver Fehrmans exemplar har jag bara noterat ytterligare ett, nämligen det exemplar som ingick i Ehrensvärds samling som såldes 1910 (möjligen är det samma exemplar).


 Åtsida
Drottningens högervända bröstbild i kröningsdräkt, gravörens initialer på manteln: "D•F•". I omskriften: "LUDOVICA ULRICA D•G•REGINA SVECIAE•"


Frånsida
Drottningen sitter på tronen, bärande riksregalierna. Ett lejon ligger vid tronens fot. I omskriften: "MERITI REDDUNTUR HONORES" och i avskärningen årtal och datum: "CORONA IMPOSITA / 26•NOV•1751•"