Drottning Ulrika Eleonoras födelsedag den 23 januari 1732 av Johann Carl Hedlinger

4 500 kr

Drottning Ulrika Eleonoras födelsedag den 23 januari 1732 av Johann Carl Hedlinger
Ett tekniskt ocirkulerat exemplar med full bevarad präglingsglans och endast obetydliga hanteringsmärken. Åtsidan präglad med sprucken stamp, vilket manifesterar sig som en ås framför bilden. Brons, 14.31g, 33mm, Hildebrand 17, Felder 130, kvalitet god 01


Åtsida
Drottningens högervända bröstbild. Under bilden gravörens initialer ICH. I omskriften: "VLRICAELEONORADGREGINASVECIAE•"


Frånsida
En utslagen yppig törnros på en buske, vilken bär lika många blad som Ulrika är gammal, nämligen 44st. I omskriften: "TANTO LA SERBI IL CIEL QUANTO E SVBLIME•" och i avskärningen: "VOTO PVBLICO ALLI 23 DI GEN1732•". Hela texten översatt lyder: "Må himlen bevara henne i proportion till hennes höghet - På allmän begäran den 23 januari 1732".