Drottningen Desiderias kröning i Stockholms storkyrka 1829 - MYCKET SÄLLSYNT - RRR av Lundgren

29 500 kr

Drottningen Desiderias kröning i Stockholms storkyrka 1829 - MYCKET SÄLLSYNT - RRR
En synnerligen sällsynt medalj. I silver har vi endast noterat det här utbjudna exemplaret i modern tid. Medaljen saknades i storsamlares samlingar som friherre Bonde på Ericsbergs slott, Sune Eberhard Crona och Duke of Northumberland. Vid pressläggningen av SVERIGES MYNTBOK satte jag RR och ett försiktigt värderingspris, dock visar mina vidare efterforskningar att medaljens raritet bör justeras till RRR och därmed ochså värderingspriset. Ett vackert och tilltalande exemplar med endast obetydlig hantering. Silver, 92,2 g. 58 mm. Hildebrand 3, kvalitet 1+/01. Graverad av Ludvig Persson Lundgren.


ÅTSIDA
Drottningens krönta högervända bröstbild iförd kröningsdräkt samt omskriften: "EUGEN BERNH DESIDERIA REGINA SVECIAE ET NORVEGIAE" som översatt lyder:"Eugenia Bernhardina Desideria, Sveriges och Norges drottning". Under bilden gravörens namn: "LUNDGREN F", där bokstafen F är förkortning för latinska ordet Fecit=han gjorde den.


FRÅNSIDA
På ett rutat golv står ett altare täckt av en duk och på altaret står kors samt drottningens krona, spira och riksäpple. Framsidan av altaret pryds av en sköld med tre kronor. Ovanför altaret texten: "TANTUS AMOR POPULO" och längst ned i avskärningen texten: "IN MEMOR CORONAT HOLM D XXI AUG MDCCCXXIX ORD REGNI" som översatt lyder: "Så stor kärlek till folket - Till minne av kröningen i Stockholm den 21 augusti 1829"