Drottningen Kristinas kröning 20 oktober 1650 - Karlsteens 2:a regentlängd

3 500 kr

Drottningen Kristinas kröning 20 oktober 1650
Kvalitet 01/0, brons, 11.6g, 27mm, Hildebrand 45, Karlsteens 2:a regentlängd


Åtsida
Kristinas högervända bröstbild, håret uppfäst med pärlsnöre. I omskriften: "CHRISTINA • REGINA •"


Frånsida
Arm hållande drottningens krona utstickande från moln. Text under armen: "AVITAM • ET • / AVCTAM •" som kan översättas till svenska som "Ärvt och ökat."