Drottningen Kristinas ringaktning av det jordiska och längtan efter något fullkomligare av Giovanni Battista Guglielmada i Rom ca 1680

5 950 kr

Kristina i Rom ca 1680 - Drottningens ringaktning av det jordiska och längtan efter något fullkomligare
Kristina abdikerade den svenska tronen 1654, konverterade till katolicismen och bosatte sig i Rom där hon omgav sig med ett hov. Kristina var fortfarande en drottning med dess formella priviliegier och jurisdiktion, dock utan land att styra över. Kristina blandade sig i Europeisk politik och hade planer på att överta Neapels kungakrona, men hon var även inblandat som tilltänkt tronföljare till den polska tronen. Medaljen är graverad av Giovanni Battista Guglielmada  i Rom ca 1680 och ger som sedvanligt uttryck för Kristinas uppförstorade självbild, där hon alltid själv stod i centrum. Vacker bronsmedalj med fin lyster. Kvalitet 01, Präglad i Rom ca 1680, graverad av Giovanni Battista Guglielmada. Hildebrand 116, Brons, 38.93g, 38mm.


På åtsidan Kristinas högervända bröstbild, håret uppfäst i knut i nacken ombundet med pärlsnöre, på bröstet ett rutformigt smycke samt omskriften: "CHRISTINA REGINA". 


På frånsidan en jordglob visande gamla världens länder (Europa, Afrika, Asien) omslutet av ett band. Överst texten: "NON • SVFFICIT"