Drottningens kröning i Stockholms storkyrka den 25 november 1680 av Arvid Karlsteen

9 950 kr

Drottningens kröning i Stockholms storkyrka den 25 november 1680
Efter giftermålet tillbringade konung Karl XI och drottningen Ulrika Eleonora sommaren och hösten på Strömsholm och Jakobsdal (Ulriksdal). Från sistnämnda ställe skedde ett praktfullt intåg i Stockholm den 24 november och följande dag förrättades kröningen av ärkebiskop Johannes Bazius, som tillsammans med riksdrotset Greve Magnus Gabriel De la Gardie satte kronan på drottningens huvud.


Ett vackert och tilltalande exemplar i hög relief med viss bevarad skimrande präglingsglans och endast mindre cirkulationsslitage. Kastmynt och medaljer präglade under Kristina, Karl X Gustav, Karl XI och Ulrika Eleonora är synnerligen snarlika i användning och utseende och ofta framställda av samma gravörer. De sk "kastmynten" är präglade i givna fastställda vikter kopplade till rådande myntordning, ofta 2 Mark, 1, 1/2, 1/4-riksdaler eller 1/3 riksdaler. Samtidigt präglades myntlika medaljer som i likhet med kastmynten antingen utdelades eller utkastades, de senare alternativet vittnar cirkulationsslitaget med flertalet förekommande medaljer. "Vågdelaren" mellan mynt och medalj är att den senare inte har präglats i givna myntvikter utan med en spridning i olika vikter, där en del avsiktiligt eller rent slumpmässigt defakto präglats i myntvikter. Hildebrand 7, Stenström 42, silver, kvalitet god 1+, 11.29g, 31mm. 


Åtsida
Drottningens högervända bröstbild med draperad mantel. Pärlor och spetsar i det uppsatta nackhåret, på bröstet ett smycke med hängpärla, samt omskriften "VLRICA. ELEONORA".


Frånsida
En stor kunglig krona med texten ovanför: "FACTA SOCIA REGNI" som översatt lyder: "Hon har blivit delaktig i kungamakten"