Sophia Magdalenas kröning i Stockholms storkyrka den 29 maj 1772 - Mycket sällsynt av Gustav Ljungberger

7 500 kr

Sophia Magdalenas kröning i Stockholms storkyrka den 29 maj 1772 - Mycket sällsynt av Gustav Ljungberger
Drottningens kröning skedde omedelbart efter hennes makes Gustav III:s kröning. Hennes krona påsattes av ärkebiskopen Magnus Beronius och riksrådet friherre Kristofer Falkengren.


Om medaljen och dess sällsynthet - RRR
Ett charmigt hanterat exemplar. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren inte ett enda exemplar i tenn sålts. Medaljen saknades även i samtliga större medaljsamlingar som sålts i modern tid såsom friherre Bondes samling, i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel och saknades även i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937. Det här utbjudna tennexemplaret är sålunde det enda gjutna jag känner till enligt ovanstående statistiska källor och som sådant extremt sällsynt. Graverad av Gustaf Ljungberger.  Kvalitet 1/1+, RRR, Tenn, 55g, 56mm. Hildebrand 2. Originalmedaljerna var präglade, detta exemplar bär även spår av den ursprungliga bronseringen för att skydda tennmedaljen från så kallad tennpest.

 

Åtsida
Drottningens krönta högervända bröstbild bärande hermelinsmanteln fästad genom ett smycke över axeln. Nedanför gravörens initialer: G. L. I omskriften: "SOPHIA MAGDALENA D. G. REGINA SVECIAE"


Frånsida
Den krönta drottningen stående framvänd i full kröningsskrud och med spiran och riksäpplet i händerna.  I omskriften: "MAGNORUM SOBOLES REGUM" och i avskärningen: "SOLIUM OCCUPAT. MDCCLXXII." som översatt lydre: "En avkomma av stora konungar - intager tronen 1772.