Eric Grate - Riksföreningen Konsten i sporten - främjarplakett 1943 - XR - Enda kända privatägda exemplaret

57 500 kr

Riksföreningen Konsten i sporten - främjarplakett 1943 - XR - Enda kända privatägda exemplaret
Brons, gjuten, förgylld, 1.895g, 159x123mm, numrerad upplaga om ca10 exemplar, modellerad av Eric Grate.


Åtsida
En stående ung kvinna, kranskulla, med blont långt utsläppt hår iklädd endast en tunn genomskinlig sommarklänning där alla kroppsdetaljer och yppiga bröst är tydligt synliga och där det ena bröstet är blottat. I sin vänstra hand håller hon en segerkrans symboliserande idrottens prestationer och dess överlämnande vidseger. I högra fältet konstnärens signatur "EG". I omskriften texten: "KONSTEN TILL IDROTTS - FOLKET"


Frånsida
Helt slät utan motiv, endast en ingjuten fästanordning för vägghängning av medaljen. I centrum texten i nedsänkt relief: " FRÄMjAREN / No 10 / STIFTAD / 1943" och mitt på en fästad klisterlapp med trycket: "Eric Grate:  / Plaket
ti brons / 1943". I nedsänkt relief omskriften: "RIKSFÖRENINGEN KONSTEN I SPORTEN".

Randskrift:Gjuteriets namn: "Herman Bergman Fud". Fud är förkortning av latinets Fudit som betyder "han göt"


Ur Svenska Dagbladets årsbok från 1943 kan man läsa följande: 

"Vid Sporthandlarnas riksförbunds kongressi Hudiksvall meddelas, att riksföreningenKonsten i sporten (KIS) startat sin verksamhet i syfte att utgöra en länk mellanSveriges konstnärer samt konsthantverkareoch fabrikanter för att skapakonstnärligareidrottspriser, idrottsdräkter, emblem,plaketter och märken etc. samt propagera föratt använda idrottsmotiv vid konstnärligframställning. Till föreningen, som den 16 december formligen konstitueras i Stockholm, ha anslutit sig 200 av landets främsta konstnärer".


Den finansiella frågan var ständigt närvarande och för att få fram medel till verksamhetens drift togs initiativ till den så kallade "främjarplaketten" av konstnären E. Bertel-Nordström. Uppdraget att utforma plaketten gick till Eric Grate. Utöver denna har föreningen även instiftat KIS-diplomet, vilket kan anses som fundamentaltför hela organisation. Diplometärutfört av Ewald Dahlskogoch återger den olympiska elden på en sockel.Med diplomet följer en talong, som anger vilket belopp från 10 till 100 kronor som vederbörande arrangör betalt in. En idrottsman som fått ihop några diplom kan sedan om han så önskar slå ihop de olika summorna och för det större beloppet införskaffaett värdefullt konsthantverk, låta måla ett porträtt eller dylikt. 


I Dagens Nyheter den 30 november 1944 kan man läsa följande:

"Den första främjarplaketten överlämnades i lördags till prins Gustaf Adolf, som visade oss stor välvilja och förståelse för vår verksamhet. Personer som önskar stödja oss i vårt arbete betalar 1.000 kr., och vi har inalles endast 10 plaketter. Jag kan nämna att Kooperativa förbundet har tecknat sig för en, och jag hoppas att andra snart följer efter, det är det vackra ändamålet värtslutar hr Bertel-Nordström."


Uppdraget gicksom tidigare nämtstill Eric Grate och den vackra ovala medaljen göts i tio exemplar hos Herman Bergmans gjuteri. Den första främjarplaketten delades ut den 25 november 1944. Varje "främjare" hade då inbetalt summan av 1.000kronortill föreningen. Den här avbildade medaljen är nummer 10 och "främjaren" är konstnären själv som uppenbarligenstöttat föreningen med 1.000kronor.