Erik Andersson (1742-1812), Bonde, Nämndeman av Carl Enhörning 1800

4 500 kr

Erik Andersson (1742-1812), Bonde, Nämndeman
Härlig silvermedalj med tydliga karakteristika av Carl Enhörnings stilistiska utformning, speciellt ögonen är kännetecknande för Enhörnings behandling av modellerna. Slagen 1800 av några ledamöter bland ridderskapet och adeln vid riksdagen i Norrköping. Andersson hade utmärkt sig särskilt genom stor odlingsflit. Silver, 56.24g, 50mm, Hyckert II:28, kvalitet 1+/01.


Åtsida
Anderssons vänstervända bröstbild, under bilden gravörens initialer: CE". I omskriften: "ERIC ANDERSSON JORDBRUKARE I ÅSTODS BY UTI NERIKE".


Frånsida
Text på fyra rader inom en ekkrans: "FÖR UTMÄRKTA MEDBORGERLIGA DYGDER" och i avskärningen på tre rader: "AF LEDAMÖTER AF RIDDERSK OCH ADL 1800"