Erik Segersäll - hybridprägling med Edmund Gammal - Ur Hedlingers regentlängd

2 500 kr

Hybridprägling från 1928 med åtsida av Erik Segersäll av Carl Gustaf Fehrman och frånsida av Edmund Gammal av Ludvig Persson Lundgren
Den här typen av förväxling av stampar vid prägling har förekommit i alla tider. Den kan vara oavsiktlig eller avsiktlig lite beroende av stamparnas kondition. I det här fallet är den troligen oavsiktlig då medaljen präglades 1928 (stämplat på randen). Silver, 19.69g, 33mm, kvalitet 01


Åtsida
Eriks högervända bröstbild med krönt järnhatt. Under armen: "C•G•F•". I omskriften: "ERICUS SEGERSÄLL SV•ET GOTH•R•"


Frånsida
Text på fyra rader, överst ordningsnumret i serien för denna frånsida: "9.F. / QUENIS BELLUM / INTULIT. / ULTIMUS SANGUINIS / YNGLINGORUM."