Erik XIV - 16 Öre klipping 1563 - Stort rombiskt ämne med underbar lyster - Toppexemplar

27 500 kr

Erik XIV - Gråmunkeholmens myntverk - 16 Öre klipping 1563
SMB 65, 23.53g, 32.5x38.5mm, kvalitet 01.  Välpräglad på ovanligt stort myntämne (rombisk form) med underbar bottenlyster.  Toppexemplar för typen! Ett tillfälle!