Erik XIV, 2 Mark/16 Öre 1562 - Ett underbart exemplar med livfull blåskimrande patina och med fullt bevarad präglingsglans

35 000 kr

Erik XIV, 2 Mark/16 Öre 1562
Ett härligt exemplar med livfull blåskimrande patina och med fullt bevarad präglingsglans. Ett exemplar utöver det vanliga. Intressant nog så har någon vid något tillfälle ändrat siffran 2 till 1. Myntet har originalårtal 1562 men är ändrat till 1561, det senare ett årtal som ej existerar. Kvalitet 01, SMB 24, 23.33g