Erik XIV - Gråmunkeholmens myntverk - 16 Öre klipping 1563 - Toppexemplar för typen på ovanligt stort myntämne - Mycket sällsynt

25 000 kr

Erik XIV - Gråmunkeholmens myntverk - 16 Öre klipping 1563
SMB 65, 23.53g, 32.5x38.5mm, kvalitet ca 01.  Välpräglad på ovanligt stort myntämne (rombisk form) med vacker bottenlyster.  Toppexemplar för typen! Ett tillfälle!