Erik XIV - Konungens avsättning 29 september 1568 av Arvid Karlsteen för hans 1:a regentlängd - i tenn mycket sällsynt - RRR

12 500 kr

Erik XIV - Konungens avsättning den 29 september 1568 - RRR
En praktfull medalj graverad av Arvid Karlsteen med anledning av att konungen blir avsatt, skild från regeringen den 29 september 1568. Vackert exemplar med fin originalpatina och närmast fullt bevarad präglingsglans. Åtisdan med två mindre stampskador kl 11, små bristningar i stampen har vid präglingen fyllts med metall och ser ut som två små klumpar. Kvalitet ca 01, 43.51g, 52mm, obetydliga märken och liten fläck på frånsidan. Hildebrand 7, Stenström 111. Åtsidans stamp graverad 1699, frånsidan efter Keders projekt år 1700. Denna medalj ingår i den sk Karlsteens första regentlängd och är relativt sällsynt i silver. I tenn, som det här utbjudna exemplaret, tycks den vara extremt sällsynt och är det enda exemplaret i privat ägo som jag har kännedom om. 


 .


ÅTSIDA
Erik XIV:s högervända bröstbild, med långt skägg iklädd rustning med draperad mantel. I omskriften: "ERICVS XIV, D G REX SVECIAE" som översatt lyder: "Erik XIV, med Guds nåde Sveriges konung". Under bilden gravörens monogaram AK.


FRÅNSIDA
Ett bord med ett symboliskt avbrutet svärd samt omskriften: "RIGORE SVO DISSILVIT NIMIO" som översatt lyder: "Den knäcktes av sin egen hårdhet".