Erik XIV - Mark 1564 - Med delvis bevarad präglingsglans och härligt metalliskt silvermynt

19 500 kr

Erik XIV - Mark 1564
Med delvis bevarad präglingsglans och härligt metalliskt silvermynt. En obetydlig repar. Kvalitet 1+/01, SMB 34, 11.64g