Ernst Erik Areen (1882-1943) - SNF:s årsmötesmedalj 1987 av Ernst Nordin

1 500 kr

Ernst Erik Areen (1882-1943) - SNF:s årsmötesmedalj 1987 av Ernst Nordin
Silver, 16.29g, 31mm, kvalitet 01. På randen silverstämplar, 925, och MV och N10. Medaljen präglad med bidrag från Burmesters inrättade medaljfond från 1919.  


Åtsida
Areens nästan helt framvända bröstbild, i högra fältet gravörens initialer: EN". Över bilden: "1882-1943" och i omskriften: "ERNST E. AREEN"


Frånsida
I centrum på en fyrkantig tavla text på fem rader: "SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 1987". Omgivet av en blommande slingerväxt.


Ernst Erik Areen, född 29 mars 1882 i Borgholm, död 15 september 1943, var en betydelsefull svensk skriftställare och forskare vars arbete sträckte sig över flera akademiska discipliner. Underst vid kanten: "C·W·BURMESTER DON·"


Utbildning och Karriär
Areen inledde sin akademiska bana med att bli medicine kandidat i Uppsala 1910. Han fortsatte sina studier och erhöll en filosofie kandidat-examen i Lund 1914, en filosofie licentiat-examen i Uppsala 1916 och slutligen en filosofie doktorsexamen 1925. Hans breda akademiska utbildning lade grunden för hans mångsidiga karriär.

Areen tjänstgjorde som e.o. amanuens vid den patologiska institutionen i Uppsala 1907 och som Wahlenbergsk amanuens vid farmakologiska institutionen 1908–1910. Därefter arbetade han som t.f. notarie vid Lantbruksakademien och som t.f. notarie och kamrer vid Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet 1922–1924. Han blev även direktör för AB Scriptor, ett institut för forskning och kulturell förmedling, grundat av Waldemar Swahn 1927.


Forskning och Publikationer
Areen gjorde flera utländska studie- och forskningsresor, vilket berikade hans kunskap och bidrog till hans omfattande publiceringsverksamhet. Han utgav avhandlingar och uppsatser i ett brett spektrum av ämnen, inklusive konst-, kultur- och vapenhistoria, numismatik (studiet av mynt och medaljer), personhistoria och genealogi. Hans verk bidrog till att belysa och bevara Sveriges kulturella och historiska arv.

Betydelse för Sverige
Ernst Erik Areen spelade en viktig roll i att främja forskningen inom flera områden och bidrog till Sveriges akademiska och kulturella utveckling. Genom sina publikationer och sitt arbete med AB Scriptor hjälpte han till att sprida kunskap och kulturell förståelse. Hans arbete inom numismatik och vapenhistoria har varit särskilt värdefullt för historiker och samlare, och hans bidrag till personhistoria och genealogi har hjälpt till att kartlägga svenska släkters historia och bakgrund.