Esaias Tegnér d.y. (1843-1928) - Chef för Svenska Akademiens ordboks redaktion - Graverad av Ivar Johnsson

1 950 kr

Esaias Tegnér d.y. (1843-1928)
Språkman. Slagen för Svenska akademien 1962. Av Ivar Johnsson. Silver. 45 mm. 45,82 g. Svensén 354. Gustavsson 38. Kvalitet 01/0


Åtsida
Tegners nästan helt framvända bild, vänd åt höger, under bilden gravörens namn: "IVAR JOHNSSON".  I omskriften: "MDCCCXLIII ESAIAS TEGNÉR D•Y• MCMXXVIII"


Frånsida
Text på fem rader: "MULTARUM / LINGUARUM / PERITISSIMUSS / NOSTRÆ / AMANTISSIMUS". Under texten två korslagda kvistar av lager och ek. Ett försök till översättning av den latinska texten: "Mångas mest skicklige älskade vårt språk"


Mer om Tegnér den yngre
Esaias Henrik Wilhelm Tegnér den yngre föddes den 13 januari 1843 i Källstorp, Malmöhus län, och avled den 21 november 1928 i Lund. Han var en svensk språkforskare och tjänstgjorde som professor i österländska språk vid Lunds universitet från 1879 till 1908. Dessutom var han chef för Svenska Akademiens ordboks redaktion mellan 1913 och 1919 samt en ledamot av Bibelkommissionen från 1884 till 1917. Han hade även en plats i Svenska Akademien (stol nr 9) från 1882. Tegnér var sonson till den berömde skalden Esaias Tegnér och svåger till Alice Tegnér. Tegnér är begravd på Östra kyrkogården i Lund.


Esaias Tegnérs föräldrar var prosten Kristofer Tegnér och Emma Sofia Kinberg. Han började sina studier vid Lunds universitet 1859 och avslutade med att ta en filosofie doktorsexamen 1865, samma år blev han docent i semitiska språk. År 1872 utnämndes han till adjunkt i jämförande språkforskning och höll föreläsningar i allmän språkvetenskap i Stockholm 1873. Han blev även medlem i Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala 1876.


Tegnér gifte sig 1879 med Märta Maria Katarina Ehrenborg, född 1859 i Linde, Gotlands län. Samma år blev han ledamot av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. År 1882 valdes han in som ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. Han avlade teologie doktorsexamen i Köpenhamn 1894 och blev ledamot av Vetenskapsakademien 1896. Dessutom utsågs han till hedersledamot av Vetenskapssocieteten i Lund (HedLVSL).