Esaias Tegnér: Skalden som tände hjärtan med sina ord av Erik Lindberg 1916

2 500 kr

Esaias Tegnér 1782-1846: Skalden och kulturpersonligheten
Graverad av Erik Lindberg 1916 för Svenska Akademien, silver, 43.7g, 45mm, Upplaga 125 ex. UE 153, kvalitet 1+/01, några obetydliga märken. Den latinska texten på frånsidan kan översättas till: "Nordanvinden gör himlen klar och stillar sinnena".


Esaias Tegnér, född den 13 november 1782 i Kyrkeruds komministerboställe i By socken i Värmland, och död den 2 november 1846 i Växjö, var en av Sveriges mest betydande skaldar och kulturpersonligheter under 1800-talet. Med sin lyriska begåvning och sitt intellekt bidrog Tegnér inte bara till den svenska litteraturens utveckling utan även till samhällets framsteg som professor, biskop och akademiledamot.


Tegnérs tidiga år och utbildning
Esaias Tegnér föddes som det trettonde barnet i en prästfamilj. Hans barndom och tidiga ungdom präglades av en nära koppling till den svenska kyrkan och dess värderingar. Redan som ung visade han tecken på sitt intresse för poesi och språk. Han studerade vid Karlstads gymnasium, där hans litterära talanger började lysa igenom.

Tegnérs universitetsstudier ledde honom till Lund, där han under en period studerade filosofi och teologi. Det var under dessa år som hans författarskap började ta form. Han publicerade några mindre dikter och översättningar, men hans genombrott skulle komma senare.


Professor och akademiker
Efter avslutade studier i Lund och Uppsala återvände Tegnér till Lund som professor i grekiska. Hans undervisningsförmåga och kunskap inom ämnet gjorde honom snabbt populär bland studenterna. Samtidigt började han komponera de verk som skulle göra honom känd som en av Sveriges främsta skaldar.

Tegnér blev även invald som ledamot i Svenska Akademien år 1819 på stol nummer 8. Detta var ytterligare ett erkännande av hans stigande anseende inom den svenska kulturen och litteraturen. Han blev en aktiv och inflytelserik medlem av akademien och bidrog till dess arbete med att främja det svenska språket och litteraturen.


Biskopen av Växjö
År 1824 utnämndes Tegnér till biskop i Växjö stift, en position han skulle inneha fram till sin död 1846. Som biskop blev han en framstående religiös ledare och utövade en betydande påverkan på kyrkans utveckling i Sverige. Han var en förespråkare för reformer inom kyrkan och strävade efter att göra kyrkan mer tillgänglig för folket.


Tegnérs mest berömda verk: "Frithiofs saga"
Esaias Tegnérs mest kända verk är utan tvekan "Frithiofs saga," som publicerades i två delar mellan 1820 och 1825. Denna episka dikt blev omedelbart populär och betraktades som ett mästerverk inom svensk litteratur. Dikten berättar historien om Frithiof, en ung hjälte som står inför en rad prövningar och äventyr.

"Frithiofs saga" är en romantisk epik som kombinerar nordisk mytologi och romantiska teman. Tegnér skapade en episk berättelse som fängslade läsarna med sin dramatik och lyriska skönhet. Verket blev en stor succé både i Sverige och internationellt och översattes till flera språk.


Tegnér som nationalist
Tegnér var också en nationalistisk poet som hyllade Sverige och dess historia. I sina verk betonade han Sveriges storhet och kallade sitt land "det fosterländska hjärtats hem." Han var en förespråkare för en enad nation och arbetade för att stärka det svenska språket och kulturen. Denna nationalistiska syn påverkade även hans politiska ställningstaganden. Han var en försvarare av den svenska monarkin och kungamakten och motsatte sig de demokratiska och liberala idéer som började vinna terräng under hans tid. Hans politiska hållning ledde ibland till kontroverser och debatter.


Tegnér som människa
Esaias Tegnér var inte bara en framstående skald och akademiker, utan även en man med en komplex personlighet. Han beskrivs ofta som en passionerad och intensiv individ. Han var även känd för sitt sällskapliga sinnelag och hade många vänner och bekanta inom den svenska kultureliten. Tegnér gifte sig 1812 med Sara Christina Andersdotter, och de fick tillsammans flera barn. Hans familjeliv var viktigt för honom, och han skildrade ofta sina tankar om familj och kärlek i sina dikter.


Avslutningen av en epok
Esaias Tegnér avled den 2 november 1846 i Växjö. Hans död markerade slutet på en era i svensk litteratur och kultur. Han lämnade efter sig ett omfattande litterärt arv och en betydande påverkan på den svenska poesin under 1800-talet. Esaias Tegnér var en mångsidig och framstående individ som utmärkte sig som poet, professor, biskop och akademiker. Hans verk, särskilt "Frithiofs saga," förblir en viktig del av den svenska litteraturkanonen och hans inflytande på den svenska kulturen är än idag tydligt och bestående.