Johan Hising (1727-1790). Bergsråd - Av Kungliga Patriotiska sällskapet 1791 - Graverad av Carl Gustaf Fehrman - Stödde Gustav III:s statskupp 1772

2 750 kr

Johan Hising (1727-1790). Bergsråd
Slagen för Kungliga Patriotiska sällskapet. Silver. 33 mm. 14.78 g. Hyckert I:306. Sällsynt. repor. Rengjord. Kvalitet 1+. Åtsida graverad av Carl Gustaf Fehrman 1791, frånsidan graverad av Gustaf Ljungberger 1777.


Åtsida
Hisingers högervända bröstbild, under bilden gravörens namn: "FEHRMAN". I omskriften: "IOH HISINGER BERGS RÅD RID AF VASA ORD".


Frånsida
En samling symboler för handel, hemslöjd, gruvbrytning och jordbruk (packbal, Merkuriusstav, vävstol, skyttel, bok, städ i sin kubbe, stångjärnshammare, plog) arrangerad på en strand. I bakgrunden till vänster stiger den strålande solen upp bakom ett berg, och till höger syns ett skepp segla på havet. Överst texten: "KL SV PATR SÄLLSK".


Mer om Hisinger
Johan Hisinger föddes den 31 januari 1727 i Sankt Nikolai församling i Stockholm och dog den 19 maj 1790 i Ingå. Han var en framgångsrik bruksägare och bergsråd som spelade en viktig roll i den svenska bergsbruksindustrin under 1700-talet. Hisinger studerade vid Uppsala universitet och fick därefter en gedigen utbildning i bergsbruk genom praktik och resor. Han blev assessor vid Bergskollegium 1759 och bergsråd 1778.


Efter faderns död 1756 tog Hisinger över dennes bruksrörelser i Fagervik, Billnäs och Skogby. Han visade sig vara en skicklig ledare och genomförde omfattande förbättringar som ledde till ökad produktion och effektivitet. Fagervik blev under hans ledning Sveriges största producent av bleckplåt. Hisinger lät även uppföra en magnifik huvudbyggnad på Fagervik och anlade stora trädgårdar. Hisinger var inte bara framgångsrik inom bergsbruket, utan visade även stort intresse för jordbruk. Han var en föregångsman inom kärrodling och uppmärksammades för sina försök med utdikning.


Hisinger adlades 1770 och blev riddare av Vasaorden 1778. Han var en inflytelserik person och stödde Gustav III:s statskupp. Han understödde även Kungliga Akademien i Åbo och var allmänt intresserad av utbildning. Hisinger gifte sig två gånger och fick flera barn. En dotter gifte sig med Gustav III:s gunstling Johan Fredrik Aminoff och en son blev rysk-finsk friherre. Hisingers arv lever vidare genom hans framgångsrika bruksrörelser och hans bidrag till jordbruksutvecklingen.