Familjen Wallenberg - Stockholms Enskilda Banks 100-årsjubileum 1956 av Ivar Johansson

2 750 kr

Familjen Wallenberg - Stockholms Enskilda Bank 1956 av Ivar Johansson
Avbildande på åtsidan, A.O. Wallenberg (1816-1886), K.A. Wallenberg (1853-1938), Marcus Wallenberg (1864-1943). På frånsidan Bankpalatset med text överst: "FORTITER INCEPTUM PRUDENTER PERACTUM" som kan översättas till: "Modigt påbörjat, klokt slutfört". I vänstra fältet gravörens namn. Kvalitet 01, silver, 117.10g, 64mm.