Femtioårs festen till minne af drottning Josephinas ankomst till Sverige 1823, firad den 13 juni 1873, graverad av Lea Ahlborn - Mycket vackert exemplar

9 950 kr

Femtioårs festen till minne av drottning Josephinas ankomst till Sverige 1823, firad den 13 juni 1873
Den 13 juni 1823, då kronprinsessan Josephina ankom med linjeskeppet "Carl XIII" och landsteg på Djurgårdsstranden vid Manilla, var en oförgätlig festdag för den kungliga familjen och för otaliga folkskaror, som strömmat till för att möta den efterlängtade, ungdomliga furstebruden. Med samma hänförelse samlades femtio år senare ett yngre släkte omkring den allmänt vördade och älskade drottningen, som på Rosendal på  Djurgården, ej långt från den plats, der hon först satte sin fot på svenska mark. För att ytterligare bevara minnet av denna dag och av sin gemål, lämnade drottningen en rik gåva, ihopsamlad tillsammans med svenska kvinnor. Denna rika donation lägger därmed grunden till en stiftelse vars ändamål är att bereda hjälp och vård åt värnlösa och fallna och stiftelsens namn har antagits till: ”Föreningen till minne af. Konung Oscar I och Drottning Josephina.". Medaljen är i ett vackert ocirkulerat skick, med fullt bevarad, sammetsskimrande präglingsglans, med endast obetydliga märken av hantering och helt lätt kabinettsslitage på de högsta punkterna. Brons, 93.33g, 61mm, Hildebrand 3, Kvalitet 01/0


Åtsida
Drottningens högervända bröstbild med diadem, pärlband, m. fl. smycken, nackslöja och veck av kungliga manteln från vänstra sidan. I omskriften: "JOSEPHINA SVECIAE ET NORVEGIAE REGINA VIDUA." Nedanför bilden gravörens namn: "LEA AHLBORN F."


Frånsida
På en strand med lövrika träd står en kvinna (Sverige) i antik dräkt hållande i handen sin stylus, med vilken hon på en oval sköld, hängande på en ekstam, inristat orden: "DIE XIII JUNII MDCCCXXIII". Vid kvinnans fot ligger ett halv rest lejon, med tassen på den trekrönta globen, blickande på ett ankommande linjeskepp. På andra sidan sjön reser sig berg. I omskriften: "LAETAM NOTAT PRAESENTIBUS ET POSTERIS DIEM." och i avskärningen.: "MATRI AUGUSTAE PIETAS NATORUM ET NEPOTUM DIE XIII JUNI MDCCCLXXIII."

Hela texten översatt lyder: "Hon markerar en dag, som är lycklig både för de nu levande och de efterkommande - Den 13 juni 1823 - Åt den vördade modern i kärlek från barn och barnbarn den 13 juni 1878".