Freden i Lund mellan Danmark och Sverige 1679 av Christopher Schneider - Praktexemplar

39 500 kr

Freden i Lund mellan Danmark och Sverige 1679 av Christopher Schneider
Satirisk tennmedalj av Christopher Schneider som syftar till den hjälp Sverige hade av Frankrike i fredsfördraget med Danmark. Schneider är givetvis en dansk gravör som anspelar på Sveriges beroende av Frankrike i förhandlingarna där den Franska tuppen står ovanpå det Svenska klotet, i bakgrunden det sydsvenska kustlandskapet. I omskriften: SVB VMBRA ALARVM". På klotet: "SVECIA"

På frånsidan en kornkärve på vilken de svenska regalierna vilar (krona, klot, spira och svärd). Överst: "Gallus Protector".


Mycket sällsynt i denna kvalitet, silver 44 mm; 30.43g. Galster 133; Ossbahr 96; Pax i Nummis 302. Kvalitet god 01. Med vacker originalton och full präglingsglans. Ex. Künker 2016:281:2019 (1.100 E)