Freden i Lund mellan Danmark och Sverige 1679 - Satiriskt motiv av Christopher Schneider - Mycket sällsynt i tenn

9 500 kr

Freden i Lund mellan Danmark och Sverige 1679
Satirisk tennmedalj av Christopher Schneider som syftar till den hjälp Sverige hade av Frankrike i fredsfördraget med Danmark. Schneider är givetvis en dansk gravör som anspelar på Sveriges beroende av Frankrike i förhandlingarna där den Franska tuppen står ovanpå det Svenska klotet, i bakgrunden det sydsvenska kustlandskapet. På frånsidan en kornkärve på vilken de svenska regalierna vilar (krona, klot, spira och svärd). Mycket sällsynt i tenn, 44 mm; 32.94g coll. Galster 133; Ossbahr 96; Pax i Nummis 302. Kvalitet 1+/01, liten stampspricka, RR


Om medaljen och dess sällsynthet - RR
Utöver det här utbjudna exemplaret i tenn har jag inte kännedom om flera exemplar. Som en jämförelse har jag noterat 10 försäljningar i silver, men inte en enda i tenn, under de senaste ca 20 åren i databasen Coin Archives Pro. I Databasen är de flesta större auktionsföretags försäljningar arkiverade. I ögonblicket finns över 6000 auktionsförsäljningar registrerade.