Freden i Nystad 1721 - Tidigare odokumenterad och EXTREMT RAR - av Daniel Fehrman & Johann Carl Hedlinger

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Freden i Nystad 1721
Freden i Nystad är den fred som slöts mellan Sverige och Ryssland den 30 augusti 1721 i Nystad i nuvarande Finland. Freden avslutade det stora nordiska kriget, och innebar att Sverige fick avträda delar av Viborgs och Kexholms län och hela Ingermanland, Estland (med öarna Ösel och Dagö) samt Livland till Ryssland. Gränsen mellan Sverige och Ryssland kom att dras ungefär där gränsen mellan Finland och Ryssland går numera.


Om medaljen och dess sällsynthet
Originalmedaljen präglad med åtsida graverad av Johan Carl Hedlinger är mig veterligen endast känd i silver och extremt sällsynt (HK14). Denna originalutgåva saknar jag noterade försäljningar på. År 1748 lät man nyprägla några exemplar av medaljen i silver, brons och tenn och då denna gång med medaljåtsida graverad av Daniel Fehrman (HK72, avseende grundstenen till Stockholms observatorium 1748). Av silvermedaljen känner jag ej till några privata försäljningar och av brons- respektive tennmedaljerna känner jag till endast en försäljning vardera. Bronsexemplaret ingick i friherre Bondes samling och såldes på den gemensamma Nordlind och Künkerauktionen år 2008 och klubbades där för 1800 Euro + provision, vilket motsvarar ca 25.000:-. 


RRR - Tidigare odokumenterad och EXTREMT RAR - av Daniel Fehrman & Johan Carl Hedlinger
Det här utbjudna exemplaret i brons är präglat med snarlik åtsidestamp som Serafimerriksdalerns från 1748 och är tidigare okänd och odokumenterad, men ska enligt tidigare ägare härstamma från en finsk samling. Möjligtvis lät man prägla upp ett mindre antal medaljer i samband med utgivandet av Serafimerriksdalern 1748. Den här utbjudna medaljen är sålunda extremt sällsynt och den enda av mig kända i privata och offentliga samlingar. Jag sätter ett försiktigt RRR på den, men framtiden får utvisa om den kommer att uppgraderas till XR eller tom unik. I vart fall är det ett sällsynt tillfälle för dig som samlar historiskt signifikanta och extremt sällsynta medaljer. Kvalitet 01. Åtsidestamp av Daniel Fehrman, frånsidestamp av Johann Carl Hedlinger, Hildebrand 14variant, brons, 34.56g, 41mm


Åtsida
Konungens högervända bröstbild (Åtsidan med stamp av 1748-års Serafimerriksdaler, gravörens monogram "DF•" i harneskärmens avskärning). I omskriften: "FRIDERICUS•D•G•REX•SVECIAE• / DF•"


Frånsida
Fredsgudinnan stående med en olivkvist i högra handen och i den vänstra armen håller hon ett ymnighetshorn fullt av frukter. I bakgrunden ses berg och torn samt en man som plöjer. I omskriften: "FERRVM•SPLENDESCAT•ARANDO•" och i avskärningen: "POSITIS•ARMIS• / NYSTADII•A•1721•". Texten översatt lyder: "Må järnet vinna i glans genom att man plöjer med det - Sedan vapnen lagts ned i Nystad år 1721".