Freden mellan Danmark och Holstein, framtvingad av Sverige och sluten i Traventhal den 18 augusti 1700 av Christian Wermuth - Ex. Bonde - RRR - Det enda noterade exemplaret

15 000 kr

Freden mellan Danmark och Holstein, framtvingad av Sverige och sluten i Traventhal den 18 augusti 1700 av Christian Wermuth - Ex. Bonde - RRR
En vacker tennmedalj efterförlaga av silvermedaljen med perforerat hål, där omskriften är en ordlek. Denna medalj stammande ur Bondes samling är den enda i tenn jag noterat i min omfattande inventering och som sådan extremt sällsynt. RRR, Tenn, 14.83g, 33mm, SKM 54b (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 37. Ex. Bonde 2010:6:881.


Åtsida
En liggande trumma, på sidorna prydd med Sveriges tre kronor i två omgångar, Danmarks tre lejon och Holsteins nässelblad. På sidan är ett runt hål, inskriftens Loch, (på denna tennmedalj är hålet endast markerat, ej genomgående), skinnet på ändan är söndersprängt. I avskärningen årtalet MDCC. Text ovanför: "GOTT LOB / DER KRIEG / HAT NUN / EIN / (Loch)". Översättningen till svenska är: "Gud vare lov kriget har nu ett (hål)".


Frånsida
Ur ett nedvänt ymnighetshorn faller frukter och blommor ned i en korg, som har ett runt hål i botten. I omskriften: "HERR MACHE GANZ UND FEST DEM FRIEDE SEINEN BODEN". Den gammeltyska texten kan översättas till: "Herre, gör fast och stadig fredens mark."