Freden mellan Sverige och Danmark slöts i Lund den 26 september 1679 graverad av Christopher Schneider

9 750 kr

Freden mellan Sverige och Danmark slöts i Lund den 26 september 1679 graverad av Christopher Schneider
En historiskt signifikant medalj utgiven med anledningen av freden i Lund efter det blodigaste slaget någonsin som ägt rum på Svenska mark.  Silver, 1+/01, vacker lyster, obetydliga repor, 23.01g, 40mm, SKM 108 (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 74, Pax in Nummis 319.


Åtsida
Två korslagda palmkvistar med text, i centrum tre kronor runt en pyramid, nederst gravörens initialer "CS". I omskriften: "DIE HIER BINDET WIRDT / GE BVNDEN / VND DA DVRCH DER FRIEDE / GE FVNDEN". Text på palmkvistarna: "CHRISTIANVS V / CAROLVS XI". Text i centrum: "VLR / ICA / ELEO / NORA / XXVI SEP / MDCLXXIX". På pyramidens sidor: "DE / FR / IE".  Längst ned gravörens initialer: "CS" // Lauter freude


Frånsida
Merkurius flygande med sin stav i handen, nedtill Öresund, från hans mun utgår en text tecknad baklänges "Lauter freude".


Freden i Lund: En blodig epilog till Skånska kriget
Den 26 september 1679 undertecknades Freden i Lund, vilket satte punkt för det utmattande och blodiga Skånska kriget (1675-1679) mellan Sverige och Danmark. Fredsavtalet bekräftade i stort sett villkoren från den tidigare Freden i Fontainebleau, begravde drömmen om danskt återtagande av Skåne och inledde en ny era av svensk dominans i norra Europa.

Krigets spöke hänger kvar
Förhandlingarna i Lund präglades av spöket från det förödande kriget. Danmark, trots att de lidit nederlag på slagfältet, vägrade initialt att ge upp sina anspråk på Skåne. De krävde landavträdelser från Sverige, men möttes av ett iskallt motstånd från Frankrike, Sveriges allierade. Den franske sändebuden hotade att invadera Jylland med en massiv armé på 50 000 man, och den svenske ambassadören Johan Gyllenstierna var lika tydlig: Sverige var fast beslutna att behålla Skåne, med eller utan krig.

Ludvig XIV:s kallhandlade ultimatum
Danmarks hopp om att spela ut Frankrike mot Sverige grusades. Kung Ludvig XIV var iskall i sin kalkyl: fred eller krig, inget annat. "I statsangelägenheter var det icke ädelmod som avgjorde", förklarade han kallt. Danmarks besvärjningar om rättvisa och ädelmod föll på döva öron.

En fred utan seger för Danmark
Den 26 september 1679 undertecknades Freden i Lund. Danmark tvingades böja sig för Frankrikes och Sveriges vilja och avstå från alla anspråk på Skåne. Freden innebar ingen seger för Danmark, utan snarare en bekräftelse på Sveriges militära och politiska överlägsenhet.

Förhoppningar om enad nordisk framtid
Trots krigets bitterhet fanns det glimtar av hopp om en fredligare framtid. Johan Gyllenstierna lyckades under fredsunderhandlingarna grundlägga ett nytt förbund mellan Sveriges och Danmarks kungar. Förbundet syftade till att stärka fred och handel mellan de nordiska rikena och inleddes med ett äktenskap mellan Karl XI av Sverige och Ulrika Eleonora av Danmark.

Freden i Lund: En milstolpe i nordisk historia
Freden i Lund markerade slutet på en turbulent period i nordisk historia och inledde en era av relativ stabilitet under svenskt ledarskap. Krigets grymheter och förluster glömdes aldrig, men fredsavtalet lade grunden för en framtid präglad av handel, samarbete och diplomati.