Fredrik - 5 Öre SM 1730, utan MM - Ett vackert och välpräglat exemplar

1 500 kr

Fredrik - 5 Öre SM 1730, utan Mm - Ett vackert och välpräglat exemplar
Kvalitet 1+/01, SMB 127, 3.52g, 22nn