Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt (1744-1829) av Carl Enhörning 1808 - Konstnär och landshövding i Gävleborgs län

4 500 kr

Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt (1744-1829) av Carl Enhörning 1808 - Konstnär och landshövding i Gävleborgs län
Läckert porträtt i hög relief, Hyckert II:74:1, silver, 24.5g, 40.7mm, kvalitet 01
Präglad på kungliga myntverket 1808 på uppdrag av Gäfle elementarskolas stiftare, kommerserådet Per Brändström, att utdelas som belöning vid examina i nämnda skola.


Åtsida
Cronstedts högervända bild, under bilden gravörens initialer: "C•E•". I omskriften: "F•A•U•CRONSTEDT COM•GUB•GEFLEB•"


Frånsida
Text på fem rader: "OB MERITA / IN / SCHOLAM ELEMENT• / GEVALIENSEM / FUNDATOR•". Texten översatt lyder: "För förtjänster i grundandet av Gävle elementarskola"


Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt föddes den 1 december 1744 i Stockholm och avled den 19 april 1829, även det i Stockholm. Han var en svensk greve, landshövding och konstnär, och hans far var Carl Johan Cronstedt. År 1765 blev Cronstedt utnämnd till hovintendent och genomförde en längre utrikesresa mellan 1770 och 1773. Under sin tid i Rom knöt han vänskapsband med Johan Tobias Sergel, studerade konst och förvärvade en imponerande samling äldre målningar. Cronstedt var också en aktiv konstnär själv och skapade ett antal etsningar och porträttmedaljonger. Han var medlem i både Målar- och Bildhuggarakademin samt Musikaliska akademien. Från 1781 till 1812 tjänstgjorde Cronstedt som landshövding i Gävleborgs län. Hans teckningar finns representerade bland annat på Nationalmuseum i Stockholm.