Fredrik I, 10 Öre 1740 - Ett tilltalande exemplar

2 500 kr

Fredrik I, 10 Öre 1740 - Tilltalande exemplar
Kvalitet 1+/01+, SMB 108