Fredrik I - 1/2 Riksdaler 1750 - Sällsynt typmynt med vacker patina

22 500 kr

Fredrik I - 1/2 Riksdaler 1750 - Sällsynt typmynt med vacker patina
Kvalitet 1+, SMB 76