Fredrik I - 2 Daler Silvermynt 1729 - Mycket vackert plåtmynt

35 000 kr

Fredrik I - 2 Daler Silvermynt 1729
Ett mycket vackert plåtmynt, med fina bottenstämplar. I praktiken ett orört exemplar av ett sällsynt årtal. Ett tillfälle! Kvalitet 01, SMB 234, 17x16,5cm, ca 1.5kg