Fredrik I - 2 Mark 1720 med "rent" årtal" - Möjligen UNIK

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Fredrik I - 2 Mark 1720 med "rent" årtal" - Möjligen UNIK
Kvalitet 1/1+, SMB-, 10.39g, 30.7mm


När Fredrik efterträdde Ulrika Eleonora som regent våren 1720 valde han att behålla hennes valspråk: IN DEO SPES MEA (I Gud är mitt hopp). Men även andra viktiga saker bibehölls, inte minst inom myntutgivningens första år för att underlättade transitionen till Fredriks nya mynt. Igenkänningsfaktorn är alltid viktig för nya regenter.  Myntstampar återanvändes och som i det här speciella fallet då en frånsidesstamp från Ulrika Eleonoras 2 Mark 1719 användas, men där årtalet 1719 ändrades till 1720, dvs 9:an i stampen överpunsades med en 0:a. 

Samtliga tidigare kända 2 Marker 1720 är med sista årtalssiffran överpunsad, dvs 1720 på 1719. Vid författandet av min senaste värderingsbok, MYNTÅRSBOKEN 2022, var det här utbjudna, troligtvis unika myntet helt okänt för mig, men även för marknaden i övrigt. Denna tvåmark har sålunda en ny frånsidesstamp och är präglad efter tvåmarken som präglats med överpunsat årtal, sk uppdaterad stamp. Helt klart är att endast ett mycket litet antal mynt hann präglas innan 1721-års tvåmarker framställdes. Sålunda är den här utbjudna tvåmarken 1720 med rent årtal, det enda kända exemplaret och som sådan möjligen UNIK. Det är ett understatement att hävda att detta är ett tillfälle för dig som samlar extrema rariteter.