Fredrik I - Återkomsten från den resan till Hessen 1731 - PRAKTEXEMPLAR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Fredrik var tysk lantgreve av Hessen-Kassel som han ärvde efter sin faders död 1730 och fram till 1751 var Sverige och Hessen-kassel i personalunion. Fredrik myntade guld-, silver- och kopparmynt i sitt tyska hertigdöme och på dessa förekommer Sveriges namn och riksvapen, de flesta av dessa är mycket sällsynta och efterfrågade idag. 1731 företog Fredrik en resa till Hessen-Kassel för att mottaga sin titel och hyllas som dess härskare av sina undersåtar. Med på sig på sin resa hade han låtit upprägla speciella "reseriksdalrar" och praktmynt i 10 dukaters vikt med årtal 1731, dessutom medtog han, det redan då sällsynta och omtalade plåtmyntet om 10 Daler SM 1644. Dessa mynt användes som gåvor i samband med resan. Inför återresan och hemkomsten till Stockholm, lät man prägla några medaljer som skulle minnas denna resa, graverade av sin tids skickligaste gravör, Johann Carl Hedlinger. Dessa medaljer, oavsett metall, är idag mycket sällsynta.


Om medaljen och dess sällsynthet - Ex. Bonde - RR
Ett ocirkulerat praktexemplar med full och fantastiskt vackert skimrande präglingsglans, endast några obetydliga märken av hantering och endast lätt kabinettsslitage på de högsta punkterna. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast tre bronsexemplar noterats, varav ett ingick i greve Bondes samling, det här utbjudna exemplaret (2009:486). Bronsmedaljen saknades i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel och i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937. Utöver bronsexemplaren har jag noterat tre silverexemplar, varav ett ingick i Cronas samling 1937:591. Av tennexemplaren har jag noterat två exemplar. Totalt har jag sålunda, alla metaller inräknade, noterat endast åtta medaljer enligt ovanstående statistiska källor. Graverad av Johann Carl Hedlinger. PRAKTEXEMPLAR, Kvalitet 01/0, RR, 69.35g, 54mm. Hildebrand 46.


ÅTSIDA
Fredriks högervända bröstbild signerad av hedlinger. I omskriften "FRIDERICVS. D. G. REX. SVECIAE.


FRÅNSIDA
Solstrålar på skyttens tecken i Zodiaken ovanför ett segment av  jordklotet på vilken det vilar tre kronor. I omskriften: "NVNC FELIX - 1731 - REGIS FAVSTO EX HASSIA REDITV." I översättning = Nu är det ett lyckligt tecken - 1731 - Vid konungens lyckliga återkomst från Hessen.