Fredrik I - Hemkomsten från Hessen 1731 av Johan Carl Hedlinger - Toppexemplar - Mycket sällsynt

4 950 kr

Konungen återkommer till Sverige den 2 november och håller sitt intåg i Stockholm den 13 november 1731
Fredrik I ankom, åtföljd av sin broder prins Maximilian, den 27 oktober till Stralsund där han den 1 november gick ombord på ett fartyg och landsteg följande dag i Carlshamn. Den 12 november kom han till Carlberg och gjorde därifrån nästkommande dag sitt intåg under allmän illumination i huvudstaden.


Ett vackert ocirkulerat tennexemplar med full bevarad präglingsglans och endast obetydliga märken av hantering. Mycket sällsynt i tenn. Graverad av Johann Carl Hedlinger, 9.78g, 34mm, Hildebrand 44. Kvalitet 01/0


Åtsida
Konungens högervända bröstbild iklädd harnesk och mantelveck uppfästade genom ett rundt pärlsmycke över axeln. Nedanför gravörens initialer: I. C. H. I omskriften: "FRIDERICVS. D. G. REX SVECIAE".  


Frånsida
Den uppgående solen kastar strålar över en rest gränssten tecknad med Sveriges tre kronor. I avskärningen: "D. 2. NOVEMBRIS. A. 1731" och i omskriften: "EXHILARAT. REDITV". Översatt lyder texten: "Den skänker glädje genom sin återkomst, den 2 november år 1731".