Fredrik I instiftar målar- och bildhuggarakademien 1735 av Johann Carl Hedlinger - Ett vackert ocirkulerat exemplar

4 950 kr

Fredrik I instiftar målar- och bildhuggarakademien 1735 av Johann Carl Hedlinger
Ett vackert ocirkulerat exemplar med härlig lyster och vacker originalpatina. Silver. Kvalitet god 01, Hildebrand 51, 16.87g, 33mm. Ex. MISAB auktion 16:1122

Åtsida
Konungens högervända bild samt omskriften: "FRIDERICVS•D   •G•REX•SVECIAE•" under bilden gravörens initialer: " I•C•H•"


Frånsida
Ett ungt träd bundet vid en stör. I omskriften: "FORMATVR AD IVSTVM•" och i avskärningen: "PICTVRAE ET SCVLPT• / ACAD•HOLM•INST• / 1735•". Hela texten översatt lyder: "Det får sin form efter den rätta förebilden - Med anledning av Målar- och bildhuggarakademiens instiftande i Stockholm 1735".