Fredrik I - Konungens instiftar Serafimer-, Nordstjärne- och Svärdsordnarna 1748

3 750 kr

Fredrik I - Konungens instiftar Serafimer-, Nordstjärne- och Svärdsordnarna 1748 - Ocirkulerat praktexemplar
Konungen instiftar Serafimer-, Nordstjärne- och Svärdsordnarna den 23 februari 1748 varefter den första dubbningen ägde rum på konungens 73-års dag. Denna dag förklarades även vara ordnarnas instiftelsedag. Ett mycket vackert exemplar. ocirkulerat toppexemplar med full lyster och endast några obetydliga märken. Silver, graverad av Daniel Fehrman. Hildebrand 71. 15.03g, 32mm, kvalitet 0-. Medaljen som används som belöningsmedalj är präglad och utdelad 1927. På randen stämplat "Silver 1927"


ÅTSIDA
Konungens högervända bröstbild samt omskriften: "FRIDERICUS D G REX SVECIAE"


FRÅNSIDA
Nordstjärneordens storkors med inskrift på globen: "NESCIT OCCASVM", i omskriften: "CLARAE ET IMMOTAE VIRTUTI" samt nedtill i avskärningen: "ORDO STELLAE POLARIS INSTIT 1748", hela texten översatt lyder: "Åt en lysande och orubbad dygd - Den vet inte av någon nedgång - Nordstjärneorden instiftad 1748"