Fredrik I - Konungens instiftar Serafimer-, Nordstjärne- och Svärdsordnarna 1748 - Ett vackert ocirkulerat exemplar - Hybrid präglad med åtsidan till kastmyntet 1751 till konungens begravning av Danie

5 900 kr

Fredrik I - Konungens instiftar Serafimer-, Nordstjärne- och Svärdsordnarna 1748 - Ett vackert ocirkulerat exemplar
Konungen instiftar Serafimer-, Nordstjärne- och Svärdsordnarna den 23 februari 1748 varefter den första dubbningen ägde rum på konungens 73-års dag. Denna dag förklarades även vara ordnarnas instiftelsedag. Ett mycket vackert  ocirkulerat exemplar med full lyster och endast några obetydliga fläckar. Brons, graverad av Daniel Fehrman. Hybridprägling där man till åtsida begagnad sig av åtsidestampen från kastmyntet 1751 avsett för konungens begravning, vilket innebär att denna medalj är präglad tidigast 1751. Hildebrand 75)(70. 12.58g, 31mm, kvalitet 01/0. RAR. Denna hybridprägling förekommer sparsamt i silver men extremt sällsynt i brons. Inga noterade bronsexemplar i Coin Archives Pro.


ÅTSIDA
Konungens högervända bröstbild samt omskriften: "FRIDERICUS D G REX SVECIAE"


FRÅNSIDA
Nordstjärneordens storkors med omskrift: "DUCTORIBUS ADDIT HONORES. Ex: ORDO GLADII REST. 1748." Hela texten översatt lyder: "Den ger ytterligare ära åt officerarna -Svärdsorden återinrättad 1748"