Fredrik I - Kröningen 1720 av Johann Carl Hedlinger i tenn - mycket sällsynt - Ex. Bonde

5 950 kr

Fredrik I - Kröningen i Stockholms Storkyrka den 3 maj 1720 av Johann Carl Hedlinger i tenn - mycket sällsynt - Ex. Bonde
Tilltalande exemplar med lyster. Kvalitet 1+/01. Hildebrand 8, Tenn, gjuten, 56.7g, 51mm. Ex. Bonde UN  2010:6:881


Åtsida
Fredrik I:s porträtt vänt åt höger, med harnesk som delvis är täckt av mantel. I harneskärmens avskärning gravörens signatur "C. HEDLINGER". I omskriften: "FRIDERICVS•D•  G•REX•SVECIÆ• / CORONATVS•D•3•MAII•A•1720•"

Frånsida
En kvinnlig arm (= Ulrika Eleonora) som kommer ut ur moln hållande en krona. Redan den 29 februari 1720 hade drottning Ulrika Eleonora uttryckt i Riksdagen sin önskan att överföra regeringen till sin man, lantgreve Frederik av Hessen-Kassel, med vilken hon varit gift sedan 1715. Efter att han konverterat den 22 mars 1720 från den reformerade till den Lutherska kyrkan valdes Friedrik den 24 mars 1720 svensk kung. Kröningen utfördes den 3 maj 1720 av ärkebiskop Mathias Steuchius i Stockholms Storkyrka, och hyllningen ägde rum den 6 maj 1720. Frånsidans omskrift: "EN•SVMMI•PIGNVS•AMORIS• / SVFFRAGIO•ORDINVM• / REGNI•"