Fredrik I - Målare- och bildhuggareakademien stiftad 1735 av Johann Carl Hedlinger - Ett underbart exemplar

7 500 kr

Fredrik I - Målare- och bildhuggareakademien stiftad 1735
Ett underbart ocirkulerat exemplar med blå-guldskimrande patina. Av Johann Carl Hedlinger. Silver. SKM 78b (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 51. Felder 149. 12.78 g. 33mm, kvalitet 01/0


Åtsida
Konungens högervända bröstbild, under bilden gravörens initialer: "I•C•H•". I omskriften: "FRIDERICVS•D   G•REX•SVECIAE•".


Frånsida
 Ett ungt träd bundet vid en stör. Text ovanför trädet: "FORMATVR AD IVSTVM•" och i avskärningen på tre rader: "PICTVRAE ET SCVLPT• / ACAD•HOLM•INST• / 1735•". Översättningen från latin till svenska är: "Till konstens rättvisa format" och "Måleri och skulpturademin i Stockholm instiftad 1735."