Fredrik I - Riksdaler 1727 med dubbelporträtt - Ett klassiskt och sällsynt ettårstypmynt

27 500 kr

Fredrik I - Riksdaler 1727 med dubbelporträtt - Ett klassiskt och sällsynt ettårstypmynt
Riksdaler 1727 med porträtt av Fredrik och Ulrika Eleonora. För dig som samlar riksdalarar är detta mynt ett måste då den endast utgavs detta år. Kvalitet 1+, obetydligt plantsfel på kanten, 28.94g, 43mm, SMB 26