Fredrik I - Sveriges välstånd ca 1730 av Hedlinger - Det bästa kända exemplaret - RAR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

(Redan såld)

Sveriges välstånd genom blomstrande fabriker, utrikes handel och stadgadt myntvärde präglad ca 1728-1734
Traktater till skydd för handeln i Medelhavet upprättades med afrikanska sjörövarstaterna (1729), med konungen av båda Sicilierna (1733), med Turkiet (1737). Ett Ostindiskt kompani inrättades 1731 och fick nya privilegier 1746.


Om medaljen och dess sällsynthet  - Ex. Crona 1937:597
Ett mycket vackert och praktfullt bronsexemplar, tekniskt ocirkulerad, med fullt skimrande präglingsglans och endast obetydliga märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna.  I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren tre försäljningar noterats, varav ett ingick i friherre Bondes samling som såldes 2010 med objektsnummer 385. Medaljen saknades i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. Det här utbjudna exemplaret ingick i storsamlaren Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 597. Cronas exemplar är dessutom det bästa kända av de fyra av mig kända enligt ovanstående statistiska källor. Graverad av Johann Carl Hedlinger. Ex. Crona 1937:597. Kvalitet 01/0, RAR, 12.28g, 35mm. Åtsidan präglad med brusten stamp som ger sig till känna som några smala stampsprickor. Hildebrand 56. Felder 77.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild i peruk med långt utslaget hår, iklädd manteldraperat harnesk, manteln uppfäst med ett spänne på axeln. Under bröstbilden gravörens initialer "I. C. H.". I omskriften: "FRIDERICVS. DG. REX. SVECIAE."


Frånsida
En välvd bro över ett vatten. På avstånd ses berg och ett skepp på havet. I omskriften: "NE DOLEAT NATVRA NEGATIS." och i avskärningen: "COMMERCIA PROPAG". Hela texten översatt lyder: "För att naturen inte skall sörja över det som nekats henne - Främjandet av handel".