Fredrik I - Sveriges välstånd genom blomstrande fabriker av Hedlinger

1 950 kr

Sveriges välstånd genom blomstrande fabriker, utrikes handel och stadgat myntvärde. Graverad av Johan Carl hedlinger under 1730-talet. Ett tilltalande exemplar med fin lyster. Kvalitet 1+/01, brons, 13.87g, 32mm, Hildebrand 54.


Åtsida
Fredriks högervända bröstbild. Under bilden gravörens initialer ICH och i omskriften: "FRIDERICVS D. G. REX SVECIAE".


Frånsida
En packbal och tygstycken, dels utbredda, dels hoprullade. Vid övre kanten en spindel i sitt nät. I omskriften: "MATERIAM SVPERABAT OPVS" och i avskärningen: "ARTES MANVAR. EXCVLTAE", hela texten översatt lyder: "Arbetet överträffade materialet - Befordrandet av hantverk.


Spindelväven har avseende på forntidsfabeln om Arachne, berömd för sin skicklighet i handaslöjder. Då hon övermodigt ville mäta sig med Minerva, förvandlades hon av gudinnan i en spindel.