Fredrik I - Sveriges välstånd genom blomstrande fabriker av Hedlinger - Mycket vackert exemplar - RAR

6 950 kr

Sveriges välstånd genom blomstrande fabriker, utrikes handel och stadgadt myntvärde präglad ca 1728-1734
Traktater till skydd för handeln i Medelhavet upprättades med afrikanska sjörövarstaterna (1729), med konungen av båda Sicilierna (1733), med Turkiet (1737). Ett Ostindiskt kompani inrättades 1731 och fick nya privilegier 1746.


Om medaljen och dess sällsynthet
Ett mycket vackert och praktfullt bronsexemplar, tekniskt ocirkulerad, med fullt skimrande präglingsglans och endast obetydliga märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna.  I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren tre försäljningar noterats, varav ett ingick i friherre Bondes samling som såldes 2010 med objektsnummer 385. Medaljen saknades i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. Ett exemplar ingick i storsamlaren Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 597. Graverad av Johann Carl Hedlinger. Kvalitet god 01, litet hack i åtsidans fält,  RAR, 12.98g, 33mm. Hildebrand 56. Felder 77.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild i peruk med långt utslaget hår, iklädd manteldraperat harnesk, manteln uppfäst med ett spänne på axeln. Under bröstbilden gravörens initialer "I. C. H.". I omskriften: "FRIDERICVS. DG. REX. SVECIAE."


Frånsida
En välvd bro över ett vatten. På avstånd ses berg och ett skepp på havet. I omskriften: "NE DOLEAT NATVRA NEGATIS." och i avskärningen: "COMMERCIA PROPAG". Hela texten översatt lyder: "För att naturen inte skall sörja över det som nekats henne - Främjandet av handel".