Fredrik I & Ulrika Eleonora - Kungahusets ära och lycka - XR - Möjligen det enda kända exemplaret i privata och offentliga samlingar - Fehrman och Hedlinger - Ex. friherre Bonde

39 500 kr

Fredrik I & Ulrika Eleonora - Kungahusets ära och lycka - XR - Möjligen det enda kända exemplaret i privata och offentliga samlingar
Medaljens åtsidestamp har ersatts av Daniel Fehrmans (som även den spruckit). Av denna sammanprägling, Hildebrand 29a, hade Bror Emil Hildebrand endast kännedom om ett exemplar i silver som tidigare ingått i De Geers samling men som senare införlivats i KMK:s samling. Exemplar i andra metaller var då helt okända. Detta exemplar är möjligen unikt, men i vart fall XR och är det enda av mig kända i offentliga och privata samlingar. Tenn, 106.7g, 62mm, kvalitet 1+/01. Åtsidestampen graverad av Daniel Fehrman, frånsidestampen av Johann Carl Hedlinger. Denna medalj ingick i friherre Bonde på Ericsbergs slott och försåldes av Ulf Nordlinds mynthandel 2010, auktion nr 6, objektsnummer 880.


Åtsida
Konungaparets högervända bröstbilder och i omskriften: "FRIDERICUS ET ULR• ELEON•D•G•REX ET REG•SVEC•" Gravören Daniel Fehrmans initialer i harneskärmens avskärning: "D•F•"


Frånsida
Två korslagda överfulla ymnighetshorn symboliserande den "fruktbara" unionen mellan Fredrik och Ulrika. I omskriften: "GEMINATAE • TEMPORVM • DELICIAE*". Texten översatt lyder: "Tidernas tvåfaldiga glädje"