Fredrik I & Ulrika Eleonora - Reseriksdaler 1731 - Avslag i koppar - MYCKET SÄLLSYNT

9 900 kr

Fredrik I & Ulrika Eleonora - Reseriksdaler 1731 - Avslag i koppar - MYCKET SÄLLSYNT
Inför konungens Resa trill Hessen 1731 präglades en serie praktmynt och medaljer, däribland de så kallade reseriksdalrarna. Det här utbjudna exemplaret är ett avslag i koppar av Reseriksdalern från 1731 och som sådant mycket sällsynt. Ärgad, kvalitet 1/1+, 28.2g, 41mm, slät rand, jfr SMB 45