Fredrik I:s död den 25 mars 1751, åtsida av Johann Carl Hedlinger, frånsida av Daniel Fehrman

29 500 kr

Fredrik I:s död den 25 mars 1751, åtsida av Johann Carl Hedlinger, frånsida av Daniel Fehrman
En härligt stor och tung silvermedalj som sällan förekommer utbjuden i handeln. 68.69g, 54mm, något rengjord och åtsidan med en repa i fältet framför konungens bild. Sällsynt, R, Delzanno kungliga medaljer: 120a, Hildebrand 74, Peter Felder 117)(-. Ex. samling Fehrman, kvalitet 1+/01.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild, under bilden gravörens namn: "I•C•HEDLINGER•F•". I omskriften: "FRIDERICVS•D•G•REX•SVECIAE•".


Frånsida
En del av zodiaken med lejonets tecken mellan två stora moln. Text överst: "SIDERIBUS RECEPTUS•" och i avskärningen på två rader: "D•XXV•MARTII• / MDCCLI•". Den latinska texten översatt lyder: "Mottagen av stjärnorna" och "Den 25 mars 1751".