Fredrik I:s kröning i Stockholms Storkyrka den 3 maj 1720 av Johann Carl Hedlinger - Vackert exemplar

19 500 kr

Konungens kröning i Stockholms Storkyrka den 3 maj 1720 av Johann Carl Hedlinger - Vackert exemplar
Redan den 29 februari 1720 hade drottning Ulrika Eleonora uttryckt i Riksdagen sin önskan att överför a regeringen till sin man, lantgreve Frederik av Hessen-Kassel, med vilken hon varit gift sedan 1715. Efter att han konverterat den 22 mars 1720 från den reformerade till den lutherska kyrkan valdes Friedrik den 24 mars 1720 svensk kung. Kröningen utfördes den 3 maj 1720 av ärkebiskop Mathias Steuchius i Stockholms storkyrka, och hyllningen ägde rum den 6 maj 1720. Vackert exemplar. Kvalitet 1+/01-01. Hildebrand 8, Silver, 66.01g, 52mm. (#55)


 Åtsida 
Konungens högervända bröstbild iklädd mnteldraperad harnesk. I harneskärmens avskärning gravörens signatur "C. HEDLINGER". I omskriften: "FRIDERICVS•D•  G•REX•SVECIÆ• / CORONATVS•D•3•MAII•A•1720•"


Frånsida
Enkvinnlig arm (= Ulrika Eleonora) som kommer ut ur moln hållande en krona. I omskriften: "EN•SVMMI•PIGNVS•AMORIS•" och i avskärningen: "SVFFRAGIO•ORDINVM• / REGNI•"


x