Fredrik I:s minne - Konungens död 1751 av Daniel Fehrman - Åtsida av dukatstamp RR

3 500 kr

Fredrik I:s minne - Konungens död 1751
Kvalitet 01, Aluminium, senare prägling. Av Daniel Fehrman - Åtsida av dukatstamp RR, 1.14g, 22mm, Delzanno kungliga medaljer:  125d, Hildebrand 79. Ex. samling Fehrman.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild (av dukatstamp 1749/50). I omskriften: "FRIDERICUS•D•G•REX•SVECIAE•"


Frånsida
Stjärnor runt text på tre rader: "AD AETEHERA / VIRTUS•"